Neem contact met ons op


 • Please prove you are human by selecting the House.
 

Uitgelicht

 • Ambtenaar wordt gewone werknemer

  Ambtenaren worden ‘gewone’ werknemers. De Eerste Kamer heeft ingestemd met de ‘normalisering’ van de rechtspositie van ambtenaren. Hierdoor wordt het makkelijker om een ambtenaar te ontslaan. ...

 • Ambtenaren en de werkloosheidswet

  Vanaf 2001 geldt de Werkloosheidswet, de WW, ook voor ambtenaren. Daarmee is een einde gekomen aan het systeem van de wachtgeldregeling. Als ambtenaar kan er echter in veel gevallen nog aanspraak gema...

 • Arbeidsovereenkomst

  Een arbeidsovereenkomst kan mondeling of schriftelijk worden aangegaan. Wanneer deze schriftelijk wordt aangegaan dan kan dit gebeuren in de vorm van een aanstellingsbrief, maar ook via een uitgebreid...

 • Banken tekenen sociaal convenant

  Dertien Nederlandse banken hebben een overeenkomst getekend waarin zij beloven om misstanden in hun sector aan te pakken. Ook de ministers Dijsselbloem van Financiën en Ploumen van Buitenlandse Hande...

 • Bereken zelf uw gouden handdruk

  Een gouden handdruk is een ontslagvergoeding die een werkgever aan een werknemer toekent als schadeloosstelling bij een gedwongen ontslag. U wordt geconfronteerd door uw werkgever met een beëindiging...

 • Concurrentiebeding

  Een concurrentiebeding (of zoals het vaak wordt genoemd non-concurrentiebeding) verbiedt werknemers om tijdens een bepaalde periode van doorgaans een jaar, na afloop van hun arbeidsovereenkomst concur...

 • Fusie en overname

  Het is mogelijk dat niet het werk verandert maar wel de werkgever doordat de onderneming wordt overgenomen door een andere onderneming. De hoofdregel in dit soort gevallen luidt dat door de overgang v...

 • Kort geding procedure

  Een kort geding procedure vindt plaats bij de Rechtbank of voor de President van de Rechtbank dan wel in arbeidszaken bij het kantongerecht, wanneer de eiser een spoedeisend belang heeft, bijvoorbeeld...

 • Onredelijk ontslag

  Wanneer een arbeidsovereenkomst met toestemming van het UWV Werkbedrijf wordt opgezegd betekent dit niet dat de weg naar de rechter voor de ontslagen werknemer gesloten is. Hij kan in bepaalde gevalle...

 • Ontbinding arbeidsovereenkomst

  In Nederland hebben wij een duaal ontslagstelsel. Dit houdt in dat een werknemer slechts op twee manieren ontslagen kan worden, via een ontbindingsprocedure bij de kantonrechter of via een ontslagaanv...

 • Ontslag op staande voet

  Wat is ontslag op staande voet? Ontslag op staande voet is een opzegging van de arbeidsovereenkomst die onmiddellijk en per direct ingaat. Er is geen opzegtermijn en er is geen toestemming van het UWV...

 • Ontslaggronden

  Binnen het Nederlandse arbeidsrecht kan men met name vijf verschillende ontslaggronden onderscheiden. Hieronder volgt een overzicht van deze gronden met bij elk een korte uitleg. Ontslag op grond van ...

 • Overeenkomst voor bepaalde tijd

  Kenmerkend voor een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is dat partijen al van te voren af hebben gesproken wanneer de overeenkomst eindigt. Indien de arbeidsovereenkomst na het verstrijken van de ...

 • Overeenkomst voor onbepaalde tijd

  De wijze waarop een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd kan worden beëindigd zijn al eerder genoemd: beëindiging met wederzijds goedvinden opzegging van de arbeidsovereenkomst nadat een ontslag...

 • Statutair directeur

  De term statutair directeur komt in de wet niet voor. Het wordt als synoniem gebruikt voor een bestuurder in de zin van het Burgerlijk Wetboek van een besloten vennootschap dan wel van een naamloze ve...

Onze tweewekelijkse update ontvangen?

Schrijf u nu in voor onze Ondernemers Update en ontvang iedere twee weken op donderdag onze nieuwsbrief met belangrijke wetswijzigingen, uitspraken en andere juridische updates. 

Gefeliciteerd! U bent succesvol toegevoegd aan de mailinglijst en zult nu tweewekelijks onze Ondernemers Update ontvangen.