Neem contact met ons op


  • Please prove you are human by selecting the Star.
 

Privacyrecht

Privacyrecht

Het privacyrecht wordt steeds belangrijker. Vanuit Europese en nationale overheden komt er steeds nieuwe wet- en regelgeving op organisaties af. Tegelijkertijd krijgt de Autoriteit Persoonsgegevens steeds meer mogelijkheden om die wetten en regels ook te handhaven, en om organisaties hoge boetes op te leggen.

Alle organisaties hebben inmiddels uitdagingen op het gebied van privacyrecht. Maar het privacyrecht is complex: welke regels gelden nu voor welke organisatie? Waar moet u beginnen en wanneer weet u zeker of u compliant bent? Als u ook dergelijke vragen heeft is het belangrijk dat u kunt vertrouwen op ervaren en gespecialiseerde privacyrechtadvocaten.

Advocaat privacyrecht

Het privacyrecht is één van de specialismen van Schravenmade Advocaten. Wij adviseren zowel ondernemingen als instellingen, van groot tot klein, en in verschillende sectoren. Onze specialisten privacyrecht zijn u graag van dienst met:

  • advies over de AVG/GDPR
  • het uitonderhandelen en beoordelen van ICT contracten [link naar ICT recht] en verwerkersovereenkomsten
  • het opstellen van ICT contracten en verwerkersovereenkomsten
  • advies over en het opstellen van privacybeleid
  • advies over privacy en personeel
  • advies en procedures bij privacyschendingen
  • advies ter voorkoming van datalekken
  • bijstand bij datalekken

Advies over de AVG/GDPR

Op 25 mei 2016 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. De AVG is een Europese verordening en staat internationaal ook wel bekend als de General Data Protection Regulation (GDPR). Vanaf 25 mei 2018 zal de AVG de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangen en ook daadwerkelijk worden gehandhaafd.

De AVG is echter veel strenger dan de Wpb: burgers krijgen meer en stevigere privacyrechten en organisaties krijgen meer verantwoordelijkheden. Bovendien moeten organisaties kunnen aantonen dat zij zich aan de AVG houden.

U heeft nog een paar maanden om uw organisatie voor te bereiden op de AVG. Schravenmade Advocaten adviseert u hier graag over. Neemt u daarvoor gerust vrijblijvend contact met ons op.

Juridisch advies over privacy en personeel

De AVG is ook van toepassing op de persoonsgegevens van uw medewerkers. Schravenmade Advocaten adviseert u dan ook graag over de privacyrechten van uw personeel. Bijvoorbeeld over wat u mag vastleggen, hoe u personeelsgegevens moet beveiligen, waarover u uw werknemers moet informeren en hoe lang u de persoonsgegevens mag bewaren. Of wat u moet vastleggen als uw bijvoorbeeld de salarisadministratie uitbesteedt aan een andere partij.

Juridisch advies over verwerkerscontracten en privacybeleid

Schravenmade Advocaten helpt u graag met het opstellen, beoordelen en uitonderhandelen van verwerkerscontracten, contracten met gebruikers of leveranciers en het opstellen van uw privacy- en cookiebeleid.

Datalekken

Op grond van de Wet Meldplicht Datalekken is iedere organisatie in Nederland verantwoordelijk voor het bewaken van privacygevoelige informatie. Bij overtreding van de wet kan de Autoriteit Persoonsgegevens flinke boetes opleggen. Daarnaast lopen organisaties het risico op reputatieschade als er zich een datalek voordoet. Maar wanneer is er sprake van een datalek? Wanneer moet u een datalek melden?

Hoe vertaalt u de Wet Meldplicht Datalekken naar helder beleid en werkbare procedures voor uw medewerkers? Hoe zorgt u dat uw medewerkers daar goed van op de hoogte zijn én dat het intern toezicht goed is geregeld?

Advies over het privacyrecht

Schravenmade Advocaten geeft u graag advies over hoe u datalekken zoveel mogelijk voorkomt. We kunnen u adviseren over uw databeschermingsbeleid, procedures en uw protocol datalekken opstellen of beoordelen.

Is er onverhoopt sprake van een datalek in uw organisatie? Ook dan staan de privacyrechtspecialisten van Schravenmade Advocaten voor u klaar.

Telefonisch adviesgesprek

Zit u met een juridisch vraagstuk over het privacyrecht? Dan kunt u bij ons kantoor, geheel vrijblijvend, een telefonisch adviesgesprek aanvragen. Dit gesprek heeft u dan met een gespecialiseerde advocaat, die max. 30 minuten voor u vrijmaakt om uw kwestie te bespreken. U krijgt hierdoor snel duidelijkheid over wat wij voor u kunnen betekenen.

  • Please prove you are human by selecting the Car.

Onze tweewekelijkse update ontvangen?

Schrijf u nu in voor onze Ondernemers Update en ontvang iedere twee weken op donderdag onze nieuwsbrief met belangrijke wetswijzigingen, uitspraken en andere juridische updates. 

Gefeliciteerd! U bent succesvol toegevoegd aan de mailinglijst en zult nu tweewekelijks onze Ondernemers Update ontvangen.