Neem contact met ons op


 • Please prove you are human by selecting the Truck.
 

Bestuursrecht

Bestuursrecht

Het bestuursrecht gaat over de rechten en plichten van burgers ten opzichte van de overheid. Maar het bestuursrecht regelt ook op welke manier overheden, zoals de provincie, de gemeente of andere bestuursorganen, beslissingen moeten nemen. En wat u kunt doen als u het met zo’n beslissing niet eens bent.

 

Advocaat bestuursrecht

Hoewel het in het bestuursrecht niet verplicht is om voor procedures een advocaat in te schakelen, is dit vaak toch wel verstandig. Een gespecialiseerde bestuursrechtadvocaat zal u een goede inschatting geven van uw kansen in een bezwaarschriftprocedure of een beroepsprocedure. In spoedeisende zaken kan een advocaat in kort geding een voorlopige voorziening vorderen. Daarnaast is een advocaat bestuursrecht exact op de hoogte van de vaak strikte termijnen en de formele eisen waaraan processtukken moeten voldoen.

De bestuursrechtspecialisten van Schravenmade Advocaten hebben jarenlange ervaring en zijn u graag van dienst.

 

Algemene wet bestuursrecht

In de algemene wet bestuursrecht staan algemene regels over het bestuursrecht en het bestuursprocesrecht. Daarnaast gelden er veel bijzondere wetten en spelen algemene beginselen van behoorlijk bestuur een belangrijke rol. Voor ondernemers en particulieren is het ondoenlijk om op de hoogte te zijn van al deze wetten en regels. De ervaren advocaten van Schravenmade zijn hierin gespecialiseerd. Wij staan zowel ondernemingen als particulieren bij op het gebied van:

 • bestemmingsplannen
 • bestuurlijke dwangsommen en bestuursdwang
 • bestuurlijke boete
 • bouwvergunningen
 • exploitatieplannen en exploitatievergunningen
 • nadeelcompensatie
 • omgevingsvergunningen
 • planschade
 • projectontwikkeling
 • projectuitvoeringsbesluiten
 • rechtmatige- en onrechtmatige overheidsdaad
 • ruimtelijke ordening
 • sancties voor bodem-, lucht- of waterverontreiniging
 • subsidies
 • vergunningen
 • WABO
 • Wet Bibob
 • Wet openbaarheid bestuur (Wob)

 

Juridisch advies over een bezwaarschriftprocedure

Als u een besluit heeft ontvangen van een bestuursorgaan en u bent het hier niet mee eens, dan kunt u vaak binnen zes weken bezwaar maken. Dit doet u met een bezwaarschrift, bij het bestuursorgaan zelf.

 

Juridisch advies over een beroepsprocedure

Wordt uw bezwaarschrift afgewezen, dan kunt u hiertegen een beroepschrift indienen. Afhankelijk van waar uw zaak over gaat doet u dit bij de rechtbank, de Centrale Raad van Beroep, de Raad van State of het College van Beroep voor het bedrijfsleven. Daarna kunt u eventueel ook nog in hoger beroep gaan.

 

Juridisch advies over een voorlopige voorziening

Heeft een besluit van een overheidsorgaan nadelige gevolgen voor u als belanghebbende? Tijdens de bezwaarprocedure en tijdens de (hoger-) beroepsprocedure blijft het besluit gewoon gelden en treden deze gevolgen dus in principe ook op. U kunt in zo’n geval de rechter verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U verzoekt de rechtbank daarmee de gevolgen van het besluit te schorsen totdat er op het bezwaarschrift of het beroepschrift is beslist.

Heeft u advies of bijstand nodig tijdens uw procedure? De advocaten van Schravenmade zijn u graag van dienst.

Gratis adviesgesprek

Contact met één van onze specialisten? Laat uw gegevens achter en wij nemen zsm contact met u op voor een gratis adviesgesprek.

 • Please prove you are human by selecting the House.

Onze tweewekelijkse update ontvangen?

Schrijf u nu in voor onze Ondernemers Update en ontvang iedere twee weken op donderdag onze nieuwsbrief met belangrijke wetswijzigingen, uitspraken en andere juridische updates. 

Gefeliciteerd! U bent succesvol toegevoegd aan de mailinglijst en zult nu tweewekelijks onze Ondernemers Update ontvangen.